Sercan Baykuş

İsviçre doğumlu Sercan Baykuş, 2000 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlayan Sercan Baykuş, üniversite eğitimini ”Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır. Uzun atölye deneyimleri süresince ‘Sanatsal seramik, Dekoratif seramik, Geleneksel Türk Sanatları ve Çini alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Söz konusu çalışmaları farklı karma sergilerde sergilenmiş, iç ve dış mekan yüzeylerinin duvarlarında uygulanmıştır. Sercan Baykuş aynı zamanda seramik alanında farklı canlı performans etkinliklerinde de aktif rol oynamıştır.

Gerek ‘Seramik ve Porselen Sanatı’nın biçimi, gerekse ‘Geleneksel Türk Sanatları’nın motif bakımından çeşitliliği, doğduğu ve kullanıldığı coğrafyanın izlerini taşıdığını düşünen Baykuş, birbiriyle ilişkisi çok yakın olan bu iki sanatın, var olduğu topraklardaki geniş yaşam alanında, yüzyıllar boyunca farklı dönemlerden geçmiş, kültür etkileşimlerine uğramış en nihayetinde günümüze ulaşmış olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda Geleneksel Türk Sanatları ve Seramik Sanatı’nın zengin kültürümüzün bize bıraktığı en önemli miraslardan olduğunu söyleyen Baykuş, günümüze ulaşmış eser niteliği olan, altyapısı kuvvetli tüm sanatsal ve dekoratif çalışmaların, bulunduğu dönemin izlerini başarılı bir anlatımla üzerlerinde taşıdığını söylemektedir.

Sercan Baykuş; Dolunay Sanat olarak amaçlarının kişiye, mekana özel tasarımlar geliştirmek, var olan motifleri çeşitli anlatımlarla ortaya koymak, dekoratif ve sanatsal seramik alanına farklı bir bakış açısı getirmekle birlikte her seferinde farklı bir görsel haz yakalamak olduğunu belirtmektedir. Baykuş, bu anlayış içerisinde var olan kaynaklardan da yararlanarak yeni tasarımlar geliştirme fikrinin bir yandan tarihe gönderme yaparken, diğer yandan günümüzle geçmiş arasında sarsılmaz bir sanatsal köprü oluşturacağını söylemektedir.